Quạt tản nhiệt CPU

Tản Nhiệt CPU – Các Loại Làm Mát CPU Cần Biết

Tản nhiệt CPU – được thiết kế để tản nhiệt do bộ xử lý tạo ra ở trung tâm của PC. Quạt, bộ tản nhiệt và các bộ phận khác của các bộ làm mát này cho phép nhiệt năng được lưu trữ thoát ra khỏi các bộ phận hoạt động quan trọng mà không làm hỏng phần cứng. Chắc hẳn bạn sẽ không thể xây dựng máy tính mà không đảm bảo rằng bạn đã cài đặt hệ thống làm mát thích hợp.

Read More
Leave a comment